CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA…

Wiemy, że organizując wycieczkę, pobyt rodzinny, firmowy bądź inne wydarzenie masz wiele pytań. Oczywiście z każdym z nich możesz do nas zadzwonić, staraliśmy się jednak już tutaj zamieścić kilka istotnych informacji. Wierzymy, że będą one pomocne.

 • Jaki jest regulamin ośrodka?

  1. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu/wyjazdu. Kierownicy grup przedstawiają listę uczestników, zawierającą imię i nazwisko oraz przyporządkowanie do odpowiedniego miejsca w pokoju/domku. Wykupienie pobytu w Ośrodku nie jest jednoznaczne z posiadaniem ubezpieczenia.
  2. Doba hotelowa trwa od godziny 17:00 do 10:00 dnia następnego, a cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00.
  3. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności materialnej za przedmioty pozostawione bez opieki na terenie Ośrodka.
  4. Po zakończeniu pobytu należy zwrócić do recepcji klucze od pokoi. W przypadku nie zwrócenia klucza zamawiający zobowiązuje się zapłacić 65 PLN jako rekompensatę powstałej szkody.
  5. Apteczka pierwszej pomocy znajduje się w recepcji.
  6. Do dyspozycji gości Ośrodka oddajemy jeden parking – prosimy, aby nie wjeżdżać samochodami na tereny zielone i pomiędzy domki. Parking do użytku gości znajduje się z tyłu – prosimy nie pozostawiać samochodów na parkingu przy budynku głównym (za wyjątkiem osób, które uzyskają specjalną zgodę na tymczasowe parkowanie w recepcji Ośrodka).
  7. Przebywanie psów i innych zwierząt domowych na terenie Ośrodka wymaga indywidualnej zgody kierownictwa Ośrodka. Zgoda taka nie jest wymagana dla psów przewodników, jednak uprzejmie prosimy o poinformowanie o tym fakcie pracownika recepcji. W każdym przypadku prosimy o dostosowanie się do ogólnych zasad sanitarnych i bezpieczeństwa. (W przypadku braku zgody kierownictwa, właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do posprzątania po nim oraz zapłaty kary pieniężnej w wysokości 100 PLN).
  8. Osoby wynajmujące pokoje w domkach i w budynku głównym ponoszą odpowiedzialność materialną za przekazane mienie oraz za szkody wyrządzone na terenie ośrodka. W przypadku zauważenia uszkodzeń lub braków w momencie wprowadzenia się do pokoju, należy je niezwłocznie zgłosić w recepcji.
  9. W Ośrodku obowiązuje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń zasilanych energią elektryczną niestanowiących wyposażenia domku. Zabrania się używania dodatkowych urządzeń grzewczych. Ładowarki do telefonów komórkowych i laptopów należy wyjmować z gniazdka po zakończeniu ładowania.
  10. We wszystkich budynkach i na polu kempingowym obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Na terenie Ośrodka są wyznaczone miejsca, w których palenie tytoniu jest dozwolone.
  11. Na terenie Ośrodka obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, wyjątkiem jest otrzymanie specjalnej zgody od dyrekcji Ośrodka.
  12. Grillowanie i rozpalanie ognisk dozwolone jest jedynie w miejscach do tego wyznaczonych i tylko po uzyskaniu pozwolenia w recepcji Ośrodka.
  13. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających i/lub zachowującym się agresywnie lub w sposób powszechnie uznany za wulgarny.
  14. Osobom niezameldowanym zabrania się przebywać na terenie Ośrodka w trakcie trwania ciszy nocnej.
  15. Osoby niestosujące się do niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia Ośrodka bez zwrotu kosztów.
  16. Wszelkie uwagi dotyczące funkcjonowania ośrodka prosimy zgłaszać recepcji.
 • Czy istnieje możliwość zamówienia posiłków dietetycznych?

  Tak, nasz ośrodek przygotowuje posiłki dla czterech rodzajów diet: wegetariańska, wegańska, bezmleczna, bezglutenowa.
  Liczba posiłków dla określonych diet musi zostać podana odpowiednio wcześnie przy potwierdzaniu szczegółów pobytu. W trakcie trwania pobytu nie ma możliwości zmiany diety.

 • Czy istnieje możliwość wynajmu ośrodka na wyłączność, razem z kuchnią?

  Niestety, nie ma możliwości wynajmu całego Ośrodka razem z kuchnią. Wszystkie posiłki są przygotowywane i serwowane przez naszych pracowników.
  Istnieje natomiast możliwość wynajmu Ośrodka na wyłączność, przy pobytach z noclegiem, z naszą usługą gastronomiczną. Ustalenie wyłączności odbywa się indywidualnie – w zależności od charakteru pobytu. Najczęściej przy pobytach kilkudniowych wyłączność jest możliwa przy 140 osobach z noclegiem.

 • Czy istnieje możliwość przyjazdu ze zwierzęciem?

  Tak, opłata za pobyt zwierzęcia wynosi 25 zł za dobę (psy przewodniki bezpłatnie). Warunkiem przyjęcia zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu ze zwierzęciem odpowiednio wcześniej.
  W naszym ośrodku przebywać mogą tylko zwierzęta domowe. Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne. Dbając o bezpieczeństwo wszystkich Gości ośrodka, zwierzę przebywając poza pokojem musi posiadać smycz, obrożę, kaganiec.

  Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta na terenie oraz w otoczeniu ośrodka.
  Właściciel zwierzęcia odpowiada za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez jego zwierzę i jest zobowiązany do pokrycia kosztów wszelkich uszkodzeń.

 • Czy istnieje możliwość zamówienia prowiantu/lunch boxu zamiast jednego z posiłków?

  Tak, istnieje taka możliwość. Przy potwierdzaniu szczegółów pobytu, prosimy o przekazanie takiej prośby.

 • Czy zamiast kolacji istnieje możliwość organizacji ogniska z kiełbaskami?

  Tak, ognisko z kiełbaskami może zostać zamówione zamiast kolacji albo może zostać przygotowane dodatkowo, np. w późnych godzinach wieczornych. Informacja o ognisku powinna zostać zgłoszona na tydzień przed przyjazdem. Ponadto istnieje możliwość zamówienia rozbudowanego menu ogniskowego lub grillowego.

 • Biorąc pod uwagę zakwaterowanie w domkach, w jaki sposób zapewniane jest bezpieczeństwo?

  Część naszego ośrodka pokryta jest kamerami. Ponadto podczas godzin nocnych na terenie ośrodka jest stróż nocny.

 • W jaki walutach można płacić? Czy można płacić kartą?

  W naszym ośrodku akceptujemy płatności kartą. W przypadku gotówki istnieje możliwość płatności tylko w PLN.