Geo Hunter

Uczniowie podążają wyznaczoną trasą, kierując się przy wykorzystaniu specjalnego urządzenia GPS Garmin. Ono zaprowadzi ich do zadań i wskazówek umieszczonych w różnych miejscach, niekoniecznie na utartych ścieżkach i trasach. Ze względu na uciekający czas, zadanie nie będzie łatwe, ale za to satysfakcjonujące.