LEGO FUN 2.0

Niektóre rzeczy bardzo trudno zbudować, a jednocześnie łatwo zburzyć. Podczas tej wycieczki uczniowie uczą się, czym jest współpraca.