Cztery Żywioły

“Cztery Żywioły, czyli jedność w różnorodności.” Wycieczka ma na celu integrację klasy, wykształcenie umiejętności współpracy, naukę tolerancji i akceptacji, rozwój umiejętności komunikacji i wypracowanie wzajemnego zaufania i szacunku. Cel osiąga się poprzez specjalnie przygotowane gry, zabawy i aktywności, podczas których na pewno odnajdzie się nawet największy introwertyk.